โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน - Upscale hotels & resorts

- ราคาตลาด มาตรฐานโรงแรม

ราคาตลาด มาตรฐานโรงแรม

สุดคุ้มกับราคาซักรีดผ้าจากโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

เงื่อนไขการให้บริการ
– เวลาให้บริการทุกวัน 08.00-18.00 น.
– สามารถใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันแรกที่เริ่มใช้บริการ
– รับและส่งผ้าที่ล็อบบี้ของโรงแรมเท่านั้น

โปรโมชั่นถึง 30 กันยายน 2564

โทร 02 641 1500 ต่อ 1086

Line @grdmercurefortune

จองข้อเสนอนี้

ติดตามเรา

ไม่ขาดการติดต่อและเข้าถึงข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1