โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน - Upscale hotels & resorts

- บายเนียร์ ปาร์ตี้ แพคเกจ

บายเนียร์ ปาร์ตี้ แพคเกจ

แพ็คเกจงานเลี้ยงบายเนียร์จากโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
* เมนูค็อกเทล 650 บาทสุทธิต่อท่าน
* บุฟเฟ่ต์อาหารไทย 750 บาทสุทธิต่อท่าน
* บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 850 สุทธิต่อท่าน

รวมแพ็คเกจ:
– เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ไม่จำกัด
– แกลเลอรี่ภาพถ่าย
– เครื่องฉาย LCD พร้อมจอ
– ระบบเสียง
– ป้ายดิจิตอลภายในโรงแรม
– จัดแค่งดอกไม้
– ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– Backdrop พร้อมโลโก้
– ห้อง Deluxe room ฟรี 1 ห้องเวลา 16.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 641 1500

ติดตามเรา

ไม่ขาดการติดต่อและเข้าถึงข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

  • facebook
  • instagram
  • youtube
  • %e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%88